VERBATIM

Het vermogen om installatieprojecten binnen een zo kort mogelijke tijd tot een goed einde te brengen is voor ons bepalend geweest bij de keuze van de dienstverlener. Wij werken nu al meerdere jaren met dit bedrijf samen en appreciëren ten zeerste de grote reactiviteit, de betrouwbaarheid en de flexibiliteit van de oplossing voor het beheren van onze informatiestromen en de registratietool Fax/Mail to EDI die door Orone bij ons is geïnstalleerd.

P. Marchal

Administratief verkoopdirecteur, Vrachtverkeer SNCF

Wij kampten met een achterstand van zeven jaar in de behandeling van geboorte- en overlijdensaangiften. Wij kozen daarom voor de digitaliserings- en registratieoplossingenvan Orone. Samen  hebben we een constructieve oplossing uitgewerkt voor de analyse van de oorzaken van overlijden. Nu kunnen onze experts zich weer concentreren op de complexere gevallen en kwaliteitscontroles doorvoeren. Voortaan worden de aangiften binnen de twee maanden behandeld.

J. Henkinbrant

Algemeen Directeur, Federatie Wallonië - Brussel

Door de verwerking van alle jaarlijks door Marokkaanse bedrijven gedeponeerde lijsten uit te besteden, kunnen wij snel de gegevens integreren in ons informaticasysteem en onze klanten binnen de kortst mogelijke termijn toegang verschaffen tot de geactualiseerde financiële informatie. Dankzij de toegewijde teams die werkzaam zijn in onze kantoren, beantwoordt Orone perfect aan onze behoefte om grote volumes in een korte termijn te beheren.

D. El Ouardi

Afdelingschef SI, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale)

Wanneer je een openbare aanbesteding uitschrijft, speelt het budget uiteraard een belangrijke rol, maar je moet met zoveel meer rekening houden. Het voorstel van Orone was to the point en duidelijk. Het voldeed volledig aan onze verwachtingen en bracht de voordelen van hun oplossing mooi in kaart.

I. Dykmans

Commercieel Verantwoordelijke bij, SWDE (Société wallonne des eaux)